“De Nieuwe GGZ Blog” met o.a. interviews met Philippe Delespaul.

Sinds enkele maanden verschijnen er maandelijkse interviews over de Nieuwe GGZ met Philippe Delespaul op “De Nieuwe GGZ Blog”. Deze blog is een initiatief vanuit de Facebookgroep de Nieuwe GGZ door ervaringsdeskundige Bianca van Beugen. De bedoeling is om hiermee zowel het publieke debat te stimuleren als ook bij te dragen aan een helder en […]

Read More

De Nieuwe GGZ: Samen beter inspiratieclasses

‘De Nieuwe GGZ: Samen beter’ biedt je een serie van inspiratieclasses met de nieuwste inzichten en ervaringen over mentale gezondheid aangereikt in concrete handvatten op basis van positieve gezondheid en de herstelgerichte menswaardige GGZ. De serie bestaat uit 7 aparte innovatieve inspiratieclasses voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. Meer informatie en inschrijven… Meer informatie en inschrijven […]

Read More

Beter met elkaar! Coalitie van zorgpartijen wil drempels in digitale zorg wegnemen

Digitale zorginnovaties worden onvoldoende benut, terwijl ze miljoenen Nederlanders kunnen helpen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Een coalitie van een groot aantal partijen uit de zorg wil de struikelblokken wegnemen die grootschalige toepassing van deze eHealth-hulpmiddelen nu nog tegenhouden. Combineer het vermogen van zelfregie met de kracht van digitaal Volgens de patiëntenorganisaties, zorginstellingen […]

Read More

White Paper eCommunity

Op 24 januari a.s. neemt minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies over de uitwerking van een eCommunity in ontvangst. Dit doet zij samen met andere belangrijke sleutelfiguren die het advies verder kunnen brengen. De kern van het advies is om significant meer mensen gezondheid en vitaliteit te bieden, […]

Read More

Small is Beautiful – Philippe Delespaul

Philippe Delespaul dd. 18 januari 2017 We zijn ervan overtuigd dat er heel veel van het gedachtegoed van de Nieuwe GGZ gestart kan worden vanuit eenieders individuele werkplek. Wanneer je echter een groep van gelijkgestemden om je heen verzamelt en geregeld met elkaar brainstormsessies of ‘think tanks’ organiseert om ideeën te delen, wordt het allemaal […]

Read More

Zes instellingen participeren in ‘De Nieuwe GGZ’

De eerste zes instelling die gaan participeren in de beweging ‘De Nieuwe GGZ’ zijn bekend. Het betreft de Limburgse instellingen Virenze, Mondriaan, Universitair Ziekenhuis Maastricht, Levanto Groep, GGZE uit Eindhoven en Arkin uit Amsterdam. Samen met de initiatiefnemers van de beweging gaan ze proeftuinen inrichten waar cliënten in de wijk én online ondersteund en behandeld worden. De Nieuwe GGZ wil het zorgaanbod beter afstemmen op de behoeften van mensen met psychische klachten en deze op een andere manier –effectiever en meer integraal- organiseren. (meer…)

Read More