Digitale zorginnovaties worden onvoldoende benut, terwijl ze miljoenen Nederlanders kunnen helpen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Een coalitie van een groot aantal partijen uit de zorg wil de struikelblokken wegnemen die grootschalige toepassing van deze eHealth-hulpmiddelen nu nog tegenhouden.

Combineer het vermogen van zelfregie met de kracht van digitaal

Volgens de patiëntenorganisaties, zorginstellingen en leveranciers die in dit nieuwe initiatief samenwerken, bieden digitale hulpmiddelen een grote belofte om burgers meer regie te geven in de zorg voor hun gezondheid. Dit vermogen tot zelfregie wordt momenteel onvoldoende benut door de manier waarop de gezondheidszorg is georganiseerd.

Ervaringsdeskundige Anne Marsman vertelt: “Herstel is een persoonlijk proces, iedereen heeft andere behoeften wanneer het over zorg gaat. Door een betere verbinding en het toegankelijker maken van het reeds bestaande eHealth aanbod – zowel voor patiënten, als zorgverleners en naasten – wordt beter in de verschillende behoeften voorzien.”

Mirthe van de Belt, adviseur zorginnovatie van zorgverzekeraar Zilveren Kruis vult aan “Om eHealth echt van de grond te krijgen moet het goed passen bij wat verzekerden willen. Zorgaanbieders vinden goede integratie van eHealth met de zorg die ze bieden belangrijk. In de praktijk zien we dan echt toegevoegde waarde ontstaan. Dáár willen we ons met deze coalitie graag voor inzetten.”

Op dinsdag 24 januari, tijdens de eHealthweek, neemt minister Schippers het onderzoeksrapport van de coalitie in ontvangst. Belangrijke aanbeveling: zorg voor een drempelloos digitaal gezondheidssysteem. Consumenten en zorgaanbieders hebben te maken met een versnipperd aanbod van apps en sites die niet of nauwelijks kunnen samenwerken. Van de enorme impact die digitalisering op grote delen van de maatschappij heeft, wordt in de medische wereld daardoor te weinig geprofiteerd, aldus de auteurs van het rapport. De coalitie streeft naar een open systeem op basis van afspraken die landelijk toegepast worden. Deze ambitie delen zij met organisaties als MedMij en de coöperatie Zelfzorg Ondersteund.

Ervaring opdoen met een persoonlijk digitaal gezondheidsbudget

De manier waarop de zorg nu gefinancierd wordt stimuleert het gebruik van eHealth – naast of in plaats van reguliere behandelingen – onvoldoende. De coalitie wil ervoor zorgen dat verzekeraars digitale zorg op een slimmere manier kunnen vergoeden aan zorgaanbieders die enthousiast zijn over eHealth.

De coalitie stelt ook voor om ervaring op te doen met een persoonlijk digitaal gezondheidsbudget dat patiënten zelf mogen inzetten om digitale hulpmiddelen te kopen of te gebruiken.

Living labs in Amsterdam, Eindhoven en Maastricht

Omdat bij realiseren van een drempelloos digitaal gezondheidssysteem veel partijen betrokken zijn, kiest de coalitie voor een aanpak via lokale living labs, te beginnen in wijken in Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. In een living lab werken cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers samen. Met klantwensen als uitgangspunt nemen zij zo véél mogelijk drempels weg. De geleerde lessen benutten ze om succesvolle toepassingen ook op landelijk niveau van de grond te krijgen.

Het volledige rapport is te bekijken via http://tinyurl.com/BetermetElkaar.

Meer informatie over dit initiatief via Michael Milo 06-39648549
Het advies aan de minister is opgesteld door een kernteam, bestaande uit:

Anne Marsman – ervaringsdeskundige
Ronald Fokkink – ervaringsdeskundige
Marieke Haitsma – LPGGz
Michael Milo – De Nieuwe GGZ
Pieter Jeekel – Zelfzorg Ondersteund!
Bart Brandenburg – Zelfzorg Ondersteund!
Lonneke Reuser – Arkin
Mirthe van de Belt – Zilveren Kruis
Sergej van Middendorp – Stichting Koppeltaal
Mark Willems – Minddistrict
Kamal de Bruijn – Ministerie van VWS
Leo van Veen – HGRV
Marco de Witte – HGRV

 

1 comment on “Beter met elkaar! Coalitie van zorgpartijen wil drempels in digitale zorg wegnemen”

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.