Aanpak De Nieuwe GGZ

De Nieuwe GGZ wil met haar boek Goede GGZ inspireren en ideeën aanreiken voor een duurzame GGZ, vormgegeven vanuit het perspectief van de cliënt. Met zorg op de plek daar waar mensen leven en werken: de wijk. Om dit vorm te geven worden samen met partners in het veld wijkgerichte proeftuinen ingericht, waar community based care wordt ontworpen en gevalideerd. Daarnaast wordt een (landelijke) ICT infrastructuur ontworpen, die het mogelijk maakt om in de proeftuinen (en daarbuiten) samen te werken en eHealth en mHealth te ontsluiten, los van bestaande organisaties.

Veranderaanpak

De concepten van De Nieuwe GGZ vragen niet slechts om een verbetering van de huidige “status quo”. Ze gaan uit van een kanteling van organisaties, een radicale transitie vanuit de nieuwe visie. Dat vraagt om 3e orde veranderingen, waarbij de bestaande partijen mee veranderen en uiteindelijk nieuwe vormen van samenwerking (cultuur, structuur, technologie en mensen) ontwerpen. De Nieuwe GGZ is hierbij ideeënfabriek, procesbegeleider en probeert op nationaal niveau verbinding, funding en regelruimte te creëren.

De proeftuinen van De Nieuwe GGZ kunnen op 3 manieren worden vormgegeven:

  • Regionale stakeholders financieren de proeftuin en gaan met elkaar nieuwe structuren vormgeven
  • Regionale stakeholders financieren de proeftuin maar blijven vanuit huidige structuren werken
  • Financiering vindt van buitenaf plaats en in een proeftuin wordt “from scratch” een disruptieve organisatie vormgegeven

plaatjeDNG.jpg

Aanpak proeftuinen

In deze lezing bespreekt Philippe Delespaul over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg.

Voorbeeld Klantreizen

Dit is een “klantreis” die het prototype van de eCommunity van De Nieuwe GGZ weergeeft. Deze klantreis is een van de vele klantreizen die te maken is. Hieronder zie je ook de klantreizen vormgegeven vanuit een hulpverlener in een proeftuin en vanuit een gemeente. De klantreis is dan ook zeker nog niet “af”.
De Nieuwe GGZ ontwerpt community-based en deelt daarom ook haar ideeën voordat ze af zijn. De klantreizen worden de komende tijd in panels met verschillende stakeholders (cliënten, behandelaren, bestuurders, eHealth leveranciers, ICT experts) verder uitgewerkt.