Wat is De Nieuwe GGZ?

Uitgangspunten

Engagement 1: ‘Nothing about us without us’

De Nieuwe GGz is een collaboratieve ontwikkeling met cliënten, betrokkenen, partners en hulpverleners. De Nieuwe GGZ is persoonsgericht, niet instellingsgericht. De client staat centraal.

 

Engagement 2: ‘Een face2face én online community’

De Nieuwe GGZ wil contact tussen mensen faciliteren; f2f in de wijk, virtueel zowel lokaal als nationaal.
Voor wie? Triadisch: cliënten/burgers, betrokkenen, (professionele) veld
Wat? Voor ervaringsuitwisseling, voor onderlinge hulp, voor het delen van opportuniteiten; voor uitwisselen van kennis.
Hoe? Collaboratief, ongestuurd (user-driven community)
ICT =open source; =veilig; =cliënt als center; =integreerbaar

 

Engagement 3: ‘Kantelen van middelen naar de wijk’

De Nieuwe GGZ streeft naar radicale de-bureaucratisering en open (zelfsturende) samenwerking. Participerende instellingen onderschrijven het charter van sociale onderneming en gaan uit van de volgende middelenverdeling (benchmark):

  • 25% van de middelen in centrale middelen (landelijke infrastructuur en regionale klinieken)
  • 75% van de middelen in wijk infrastructuur
  • 1/3 investeren in professionele hulpverlening (FACT, basis GGZ) [80/20]
  • 1/3 investeren in begeleidingsinfrastructuur (RIBW, dagcentra) [50/50]
  • 1/3 investeren in een sociale economie [20/80]

Goede GGZ!

Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie
Auteurs: Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim van Os.

Het boek over De Nieuwe GGZ.
Concreet over GGZ als optimaal effectieve hulpverleningsdiscipline.
Concreet over een organisatie die echt toegesneden is op goede GGZ.
Concreet over het beste gereedschap dat GGZ-hulpverleners ten dienste staat, zowel online als in vivo.
En bovenal concreet over het centraal stellen van de patiënt: de unieke persoon, met een (te activeren) netwerk en een (te creëren) community eromheen, met echte aandacht voor de ervaringsdeskundigheid van de betrokkene.

304 bladzijden
Gebonden editie
ISBN 9789491969119
€35,-

Meer over het boek