De eerste zes instelling die gaan participeren in de beweging ‘De Nieuwe GGZ’ zijn bekend. Het betreft de Limburgse instellingen Virenze, Mondriaan, Universitair Ziekenhuis Maastricht, Levanto Groep, GGZE uit Eindhoven en Arkin uit Amsterdam. Samen met de initiatiefnemers van de beweging gaan ze proeftuinen inrichten waar cliënten in de wijk én online ondersteund en behandeld worden. De Nieuwe GGZ wil het zorgaanbod beter afstemmen op de behoeften van mensen met psychische klachten en deze op een andere manier –effectiever en meer integraal- organiseren.

Wijkaanpak

De zes instellingen gaan vier proeftuinen starten in Parkstad, Maastricht, Eindhoven en Amsterdam. Frans Kochen, bestuursvoorzitter van Virenze: “We willen de professionele zorg terug brengen naar een passende schaal met een aanbod van professionele- en mantelzorg rond de noden van de hulpvrager. We verwachten dat de psychiatrische zorg en maatschappelijke integratie daardoor beter worden geborgd. Als instellingen willen we meer onderdeel worden van de gemeenschap rond de individuele hulpvrager en diens context. “

eCommunity

In de proeftuinen wordt intensief samengewerkt en wordt de zorg ondersteund met behulp van een online community waar de hulpvrager contact kan leggen met medehulpvragers, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en waarin bestaande e-health toepassingen ontsloten gaan worden. Dick Veluwenkamp, bestuurder bij Arkin: “De Nieuwe GGZ is voor ons een volgende stap om meer regie bij de client te leggen. De behoeften van de client zijn uitgangspunt, niet het systeem. We willen actief zijn in de natuurlijke omgeving van de client, dat is in de wijk en online. Hopelijk sluiten er zo snel mogelijk andere instellingen aan”.

Toekomstbestendig

De beweging ‘De Nieuwe GGZ’ wil alle mensen die betrokken zijn bij de GGZ mobiliseren om met elkaar een toekomstbestendige visie te ontwikkelen, ideeën te verzamelen en vernieuwende samenwerkingsverbanden en projecten te starten. Vorig jaar oktober bracht de beweging ‘De Nieuwe GGZ’ een pamflet uit, dat ondertussen door honderden bestuurders, hoogleraren, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars is ondertekend. De Facebookpagina van De Nieuwe GGZ heeft in korte tijd al bijna 1000 leden. Op 4 februari 2016 verschijnt hun boek ‘Goede GGZ’.

De Nieuwe GGZ is een initiatief van Jim van Os, Philippe Delespaul (hoogleraren van de Universiteit Maastricht), Michael Milo, Frank Schalken (E-hulp) en Wilma Boevink (expert ervaringsdeskundigheid).

21 januari 2016

1 comment on “Zes instellingen participeren in ‘De Nieuwe GGZ’”

 1. Danyel Hendriks

  Beste,
  De nieuwe GGZ vinden wij een prachtig initiatief en wij worden er erg enthousiast van dat er al diverse instellingen zijn die participeren in de nieuwe GGZ.
  Wij zijn een kleine GGZ instelling in Zuid-holland (Den Haag) en zijn erin geïnteresseerd om ook te participeren in de nieuwe GGZ. Helaas kunnen wij op de site nergens vinden hoe dit aan te pakken.
  Zou u ons daar iets over kunnen vertellen?
  Alvast bedankt.

Comments are closed.