GEM

GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid) houdt zich sinds 2020 bezig met de uitdaging om de visie op psychisch lijden vanuit De Nieuwe ggz in co-creatie te bewijzen, organiseren en financieren. 

De GEM hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande ggz aanbod te optimaliseren (selectie of aanbodgericht), maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Dat antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt (diversificatie). Dat vraagt om een verruiming van zinvolle en relevante interventies. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein.

Voor GEM is duidelijk dat het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening daartoe opnieuw ingericht zullen moeten worden.

GEM experimenteert en leert sinds januari 2022 in inmiddels 5 regio's in Nederland: de Achterhoek, de Noordwestelijke Veluwe, Midden-IJssel, Amsterdam Zuidoost en het Rijk van Nijmegen

De geleerde lessen tot nu toe zijn HIER te downloaden.

afbeelding
Image
GEM is een co-creatie netwerk van regio's en landelijke partijen

Vanuit een waardengedreven veranderaanpak wordt een bottom-up beweging verbonden met een bestuurlijke transitie.GEM Transitie Aanpak

 

 

Meer GEM?

GEM YouTube Playlist