GEM en Wachttijden GGZ

GEM werkt vanuit een nieuwe visie op psychisch lijden en ziet wachtlijsten als een symptoom van een systeem dat transformatie behoeft. Het is duidelijk dat het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening daartoe opnieuw ingericht zal moeten worden. 

Het doel van GEM is om een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt (diversificatie) bottom-up en in co-creatie in regio’s te ontwikkelen, te valideren en voor opschaling beschikbaar te maken. GEM heeft hiervoor concrete werkpakketten ontwikkeld met als doel om de implementatie in regio’s met kwalitatief en kwantitatief onderzoek te volgen en met een specifieke GEM VeranderAanpak te ondersteunen. 

Coalities in Doetinchem en Deventer staan dezelfde transformatie voor en hebben daarvoor de GEM concepten en aanpak geadopteerd om in co-creatie uit te werken. Ze hebben in het verlengde van de concepten en aanpak een lokaal plan uitgewerkt. ZonMw heeft financiering beschikbaar gesteld om lokaal implementatiekracht te organiseren. Dit betreft onder andere een lokale “consul” als horizontaal leider/projectmanager en het vrijstellen van mensen voor de VeranderAteliers die centraal staan in de aanpak.

De GEM concepten en de verbonden aanpak zijn zowel nieuw voor het landelijke team als de regio’s nieuw. Het betreft een 3e orde verandering (transformatie), waar geen blauwdruk voor bestaat. Het intensief in co-creatie samenwerken, leren en sturen is in de huidige fase dan ook sine qua non.

De Stuurgroep Wachttijden GGZ ondersteunt GEM hierbij. 

 

Image
GEM Klankbord

GEM organiseert 4x per jaar een werksessie waarin de partners uit de Stuurgroep Wachttijden vanuit de resultaten in Deventer en Doetinchem meegenomen worden hoe drempels weg te nemen, projecten te verbinden, resultaten op te schalen en meer.

GEM adviseert de stuurgroep via de bijeenkomsten en maandelijkse overleggen over bewijslast en opschaling en noodzakelijke randvoorwaarden