1e bijeenkomst Ecosysteem Mentale Gezondheid Doetinchem

GEM Doetinchem heeft het afgelopen jaar VeranderAteliers gehouden om gezamenlijk aan een Ecosysteem Mentale Gezondheid te bouwen. Op 11 mei was de 1ste bijeenkomst van dit ecosysteem waarin deelnemers elkaar konden ontmoeten en terugkoppeling gaven van de uitkomsten van de verschillende ateliers. Alle organisaties en mensen die bijgedragen hebben aan de VeranderAteliers waren uitgenodigd, zoals ervaringsdeskundigen/inwoners, buurtcoaches, POH’s-GGZ maar ook de zorgverzekeraar van de regio en zorg professionals. Hoe versterken we elkaar en wat is er nodig om domeinoverstijgend te werken. Zodat meer inwoners snel terecht kunnen voor een (verkennend) HOG-gesprek ipv automatisch te worden doorverwezen naar de GGZ en gebruik kunnen maken van het Herstel Netwerk. Maar ook de proeftuinen kunnen starten voor de groepsbehandelingen in de wijk. Het werd een inspirerende bijeenkomst in het Graafschap Stadion; zie bijgaande Vlog voor een impressie!

Met Stadskamer, Buurtplein, Huisartsenzorg Oude IJssel, Iriszorg, Sensire, MEE, Proscoop, Gemeente Doetinchem, Menzis en GGNet.