De GEM Populatiereis

Er bestond al langere tijd behoefte aan een animatie van de GEM Populatiereis. Een Populatiereis? Waarom geen Klantreis zoals je meestal ziet? Dat zit zo: GEM is te zien als Populatie Interventie. Ons doel is de mensen in een regio meer en betere mogelijkheden te geven om "hun ding te kunnen doen". De Animatie laat zien hoe Myrrhe van Spronsen & Jim van Os in hun boek "We Zijn God Niet" hier een voorstel voor doen. Met aan het einde "Schoten voor de Boeg" wat dat zou kunnen betekenen aan Verschuivingen. Ter inspiratie, want in Deventer en Doetinchem wordt uiteindelijk de praktijk vorm gegeven natuurlijk.

Meer GEM en Nieuwe GGZ Video's zijn te zien op de GEM YouTube Playlist